×

Wybierz kraj

Australia flag Australia België (Nederlands) flag België (Nederlands) Belgique (Français) flag Belgique (Français) Brasil (Português) flag Brasil (Português) Canada (English) flag Canada (English) Canada (Français) flag Canada (Français) Channel Islands flag Channel Islands China flag China Danmark flag Danmark Deutschland flag Deutschland España flag España France flag France Ireland flag Ireland Italia flag Italia Japan flag Japan Nederland flag Nederland New Zealand flag New Zealand Norge flag Norge Österreich flag Österreich Poland flag Poland Portugal flag Portugal Rest of Europe flag Rest of Europe Schweiz (Deutsch) flag Schweiz (Deutsch) South Africa flag South Africa Suisse (Français) flag Suisse (Français) Suomi flag Suomi Sverige flag Sverige United Kingdom flag United Kingdom United States flag United States

Privacy

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2022 r.


Polityka prywatności strony internetowej Sure Petcare służącej do sprzedaży internetowej


Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Sure Petcare („Strona Internetowa”) prowadzonej przez SureFlap Limited działającą pod nazwą „Sure Petcare” („my” lub „Spółka”). 

 

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność.

 

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia nasze zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania ze Strony Internetowej. Niniejsza Polityka prywatności wraz z Regulaminem, który znajduje się pod adresem https://www.surepetcare.com/pl-pl/terms-and-conditions oraz wszelkimi ich aktualizacjami, mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszej Strony Internetowej.

 

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na niniejszej Stronie Internetowej jest SureFlap Limited (wpisana do rejestru pod nr 6399085) z siedzibą pod adresem Ground Floor Building 2030, Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridgeshire, Anglia, CB23 6DW UK.  Jest to spółka zależna należąca w całości do Merck & Co, Inc., poza USA i Kanadą znanej jako MSD, z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki Sure Petcare przetwarza Państwa dane osobowe podczas odwiedzania Strony Internetowej, prosimy o kontakt z nami zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. „Dane kontaktowe” poniżej. 

 

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych  

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę Internetową, aby umożliwić mu zakup produktów, a także w innych celach określonych w poniższej tabeli, takich jak ułatwianie komunikacji ze Spółką i analizowanie dostarczonych przez użytkownika informacji zwrotnych. Gdy obowiązujące prawo wymaga podania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, określamy ją poniżej.   

Purpose

Cel 

Personal Data

Dane osobowe

Legal Basis

Podstawa prawna

Umożliwienie użytkownikowi zakup produktów od nas za pośrednictwem Strony Internetowej oraz ich wysyłki do użytkownika lub innego wskazanego odbiorcy. 

Imię i nazwisko; adres rozliczeniowy; adres wysyłki; adres e-mail; numer telefonu; kraj; identyfikator użytkownika i hasło, zakupiony produkt; data zakupu; szczegóły dotyczące płatności (chyba że są one przechowywane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych).

Podjęcie i wykonanie naszych zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży zawartej z użytkownikiem za pośrednictwem Strony Internetowej.

Umożliwienie użytkownikowi zarejestrowania u nas gwarancji na produkt.

Imię i nazwisko; adres do faktury; adres do wysyłki; adres e-mail; numer telefonu; kraj; identyfikator użytkownika i hasło, zakupiony produkt; data zakupu; informacje o Państwa zwierzęciu (numer mikroczipa, imię, data urodzenia, gatunek, kolor, rodzaj karmy, waga, stan zdrowia).

Wypełnianie naszych zobowiązań umownych w zakresie świadczenia usług związanych z gwarancją na produkt.

Udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania i obsługa klienta podczas kontaktu telefonicznego, pocztą elektroniczną, czatem na żywo, chatbotem lub za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych.

Imię i nazwisko; numer telefonu; adres e-mail; adres pocztowy; numer mikroczipa zwierzęcia; nazwa użytkownika na Facebooku lub Twitterze (jeśli dotyczy); wszelkie inne dane osobowe podane przez użytkownika w związku z zapytaniem.

Nasz uzasadniony interes polegający na odpowiadaniu na zapytania użytkowników i obsłudze klienta.

Komunikacja marketingowa, w tym przesyłanie ofert promocyjnych od nas lub osób trzecich, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich ofert i informacji zgodnie z własnymi zainteresowaniami i preferencjami.

Imię i nazwisko; adres e-mail; kraj zamieszkania, preferencje dotyczące komunikacji; gatunek i rasa zwierzęcia domowego.

Udzielona przez Państwa zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych, którą można wycofać w dowolnym momencie, wybierając link „zrezygnuj z subskrypcji” widoczny w każdej otrzymanej od nas informacji marketingowej.

Zapewnienie użytkownikom bardziej efektywnego korzystania z Strony Internetowej i poprawa jej działania.

adres IP; typ urządzenia; przeglądarka; kraj; język; region; identyfikator(y) urządzenia; wszelkie inne dane osobowe gromadzone przez nasze dzienniki systemowe w związku z urządzeniem(ami) użytkownika.

Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu użytkownikom bardziej efektywnego korzystania z Strony Internetowej oraz poprawie jej działania.

Zwiększenie bezpieczeństwa Strony Internetowej oraz administrowanie nią, a także prowadzenie wewnętrznych działań, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, weryfikacji tożsamości oraz testowania.

adres IP; typ urządzenia; przeglądarka; kraj; język; region; identyfikator(y) urządzenia; wszelkie inne dane osobowe gromadzone przez nasze dzienniki systemowe w związku z urządzeniem(ami) użytkownika.

Nasz uzasadniony interes w zakresie zabezpieczenia i administrowania Stroną Internetową.

Prowadzenie badań i analiz statystycznych (w tym między innymi za pomocą standardowych narzędzi do analizy danych osób trzecich) oraz do celów ankiet i opinii.

adres IP; typ urządzenia; przeglądarka; kraj; język; region; identyfikator(y) urządzenia; wszelkie inne dane osobowe gromadzone przez nasze dzienniki systemowe w związku z urządzeniem(ami) użytkownika; odpowiedzi udzielane w ankietach.

Nasz uzasadniony interes w zakresie prowadzenia badań i analizy rynku, w tym przeprowadzania opcjonalnych ankiet.

Dostarczanie informacji w związku z fuzją, przejęciem, niewypłacalnością lub inną transakcją biznesową.

Wszelkie dane osobowe wskazane powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej, sprzedaży lub przejęciu innych przedsiębiorstw oraz zapewnieniu ciągłości działalności tych przedsiębiorstw.

Jeśli nie będziemy mogli gromadzić danych osobowych użytkownika, możemy nie być w stanie zapewnić mu niektórych funkcji Strony Internetowej i związanych z nią usług. 

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody użytkownika, prawo właściwe może przyznawać użytkownikowi prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

 

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

Możemy udostępniać lub w inny sposób ujawniać dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców w następujących okolicznościach:

 • Nasze podmioty powiązane: w celu realizacji celów określonych powyżej zgodnie z niniejszą Polityką prywatności;
 • Partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy: aby pomóc nam w realizacji zamówienia, przetwarzaniu płatności, świadczeniu specjalistycznych usług (takich jak obsługa klienta, fakturowanie, marketing, reklama, hosting, przetwarzanie danych i inne usługi związane z ulepszaniem i optymalizacją Strony Internetowej) oraz w ocenie ryzyka związanego z oszustwami, kredytami lub bezpieczeństwem; 
 • Organy ścigania, sądy oraz organy administracyjne i regulacyjne: w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, nakazem sądowym lub procesem prawnym;
 • Inne osoby trzecie w miarę potrzeby: w celach takich jak ochrona i obrona praw lub własności naszej (lub naszych licencjodawców), zapobieganie oszustwom lub naruszeniom Regulaminu oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobistego innych użytkowników Strony Internetowej (lub ogółu społeczeństwa).
 • Potencjalni nabywcy lub inwestorzy: w przypadku sprzedaży, cesji lub zbycia części lub całości naszej działalności lub aktywów na rzecz następcy lub nabywcy, przejęcia lub połączenia ze osobą trzecią, ogłoszenia upadłości lub niewypłacalności, możemy ujawnić, sprzedać, scedować lub przekazać wszystkie dane osobowe użytkownika w ramach transakcji.

 

Korzystanie z Strony Internetowej może wiązać się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkownika w jurysdykcjach poza jego krajem zamieszkania.  Jeśli zgodnie z prawem zgoda użytkownika na takie przekazywanie danych jest wymagana, wyrażają Państwo zgodę na takie przekazywanie, przesyłając nam swoje dane osobowe.  Należy pamiętać, że przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych w takich jurysdykcjach mogą nie być tak kompleksowe jak te, w których mieszka użytkownik; w takim przypadku podejmiemy środki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są chronione zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie autoryzowanych mechanizmów przekazywania, które mogą obejmować:

 

 • przekazywanie Państwa danych osobowych do kraju, który został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony przez Komisję Europejską lub odpowiednio – rząd Wielkiej Brytanii;
 • stosowanie Standardowych Klauzul Umownych, których kopię przekażemy na żądanie; lub
 • powoływanie się na odstępstwo w szczególnych okolicznościach, w stosownych przypadkach.

Szczegółowe informacje na temat ochrony przekazywanych danych osobowych można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem privacy@surepetcare.com.

 

 

Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie i podobnych technologii w celu udostępniania Strony Internetowej i gromadzenia danych analitycznych związanych z korzystaniem z niej, a także w celu zbierania informacji zwrotnych, doboru reklam i korzystania z niektórych funkcji mediów społecznościowych.  Dane gromadzone przez pliki cookie i pozostałe technologie mogą obejmować:

 • informacje techniczne, w tym adres IP używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o logowaniu, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, wersja aplikacji, model urządzenia, system operacyjny urządzenia, marka urządzenia, dane o lokalizacji GPS oraz platforma telefonu komórkowego i przeglądarki; oraz
 • informacje o wizycie użytkownika, w tym pełne lokalizatory zasobów (Uniform Resource Locators), strumień kliknięć do, przez i z naszej witryny (w tym data i godzina), czasy reakcji strony, błędy pobierania, długość wizyt na określonych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą) oraz metody wyjścia ze strony.

Przy pierwszej wizycie na naszej Stronie Internetowej zostanie wyświetlone Centrum preferencji prywatności, które umożliwia wyrażenie (lub wstrzymanie) zgody na wszelkie inne niż podstawowe pliki cookie używane na Stronie Internetowej oraz zawiera dodatkowe informacje o każdej kategorii i rodzaju takich plików. Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować swój wybór, wybierając opcję „Preferencje dotyczące plików cookie: znajdującą się na dole każdej Strony Internetowej.

 

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Jeżeli dane osobowe zbierane są w związku z zakupem, będą przechowywane przez okres 7 lat dla zachowania zgodności z prawem i służenia pomocą w przypadku ewentualnych pytań dotyczących rachunkowości.

 

W sytuacji, gdy po wyrażeniu zgody na tę opcję przez użytkownika dane osobowe służą do kontaktowania się z użytkownikiem w celach marketingowych:

 

 • będziemy się z Państwem kontaktować co najmniej raz na 2 lata, aby upewnić się, że wyrażają Państwo zgodę na dalsze otrzymywanie od nas korespondencji elektronicznej; lub
 • jeśli użytkownik poinformuje nas, że nie chce już otrzymywać od nas informacji marketingowych, zobowiązujemy się do zaprzestania ich wysyłania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych z innych powodów (np. gdy użytkownik skontaktuje się z nami z pytaniem związanym z Stroną Internetową) dane będą przechowywane przez 5 lat.

 

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować dane, tak aby nie można ich było powiązać z konkretnym użytkownikiem dla celów badawczych lub statystycznych; w takim przypadku możemy korzystać z tych informacji przez czas nieokreślony.

 

Prawa i możliwości wyboru

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania maili marketingowych, korzystając z łącza „zrezygnuj z subskrypcji” lub innego mechanizmu umieszczonego w otrzymywanych od nas marketingowych wiadomościach e-mail.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem (łącznie z odpowiednimi wyłączeniami, jeśli mają zastosowanie), użytkownik może mieć prawo do wniesienia sprzeciwu lub zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia swoich danych osobowych.  Jeżeli Sure Petcare przetwarza wykorzystuje dane osobowe na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Aby skorzystać ze swoich praw w zakresie, w jakim mają one zastosowanie, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem jednej z metod określonych poniżej. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy odpowiednie zasady bezpieczeństwa, reguły i środki techniczne mające na celu ochronę i zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.  Wszyscy nasi pracownicy i podmioty przetwarzające dane, które mają dostęp do danych osobowych użytkownika i są związane z ich przetwarzaniem, są zobowiązani do przestrzegania poufności danych osobowych.

 

Linki do innych stron

Nasza Strona Internetowa może zawierać linki do innych witryn - i odwrotnie - inne witryny mogą również zawierać odnośniki lub linki do naszej Strony Internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych witryn internetowych i informacje zebrane na tych witrynach nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za politykę (w tym politykę prywatności), praktyki, działania lub zaniechania takich osób trzecich.

 

Dane kontaktowe

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych lub złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:

 

Telefonicznie:

0800 0124511

 

Pocztą elektroniczną:

privacy@surepetcare.com

 

Online:

Proszę wejść na stronę https://www.surepetcare.com/en-gb/support i wprowadzić wymagane informacje w formularzu „Wyślij zapytanie” u dołu strony.

 

Pocztą:

SureFlap Ltd.

Ground Floor Building 2030

Cambourne Business Park

Cambourne, Cambridgeshire, CB23 6DW

Anglia, Zjednoczone Królestwo

 

Postaramy się odpowiedzieć na Państwa wiadomość jak najszybciej.

 

 

Zmiany w niniejszej Polityce

Możemy okresowo aktualizować naszą Politykę prywatności. Zaleca się okresowe sprawdzanie Polityki prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami, zgodnie z datą „Ostatniej aktualizacji” w górnej części tekstu. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie po ich wprowadzeniu przez nas.

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2022 r.

 

Powrót do góry