×

Wybierz kraj

Australia flag Australia België (Nederlands) flag België (Nederlands) Belgique (Français) flag Belgique (Français) Brasil (Português) flag Brasil (Português) Canada (English) flag Canada (English) Canada (Français) flag Canada (Français) Channel Islands flag Channel Islands China flag China Danmark flag Danmark Deutschland flag Deutschland España flag España France flag France Ireland flag Ireland Italia flag Italia Japan flag Japan Nederland flag Nederland New Zealand flag New Zealand Norge flag Norge Österreich flag Österreich Poland flag Poland Portugal flag Portugal Rest of Europe flag Rest of Europe Schweiz (Deutsch) flag Schweiz (Deutsch) South Africa flag South Africa Suisse (Français) flag Suisse (Français) Suomi flag Suomi Sverige flag Sverige United Kingdom flag United Kingdom United States flag United States

Terms and Conditions


SURE PETCARE – SPRZEDAŻ INTERNETOWA – REGULAMIN STRONY

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej witryny internetowej należy uważnie przeczytać i zapoznać się z poniższym regulaminem. Korzystając z witryny, wyrażają Państwo zgodę na treść niniejszego regulaminu. Jeśli nie wyrażają Państwo na niego zgody, proszę opuścić stronę i zignorować informacje tu zawarte.

Właścicielem i administratorem niniejszej strony internetowej jest SureFlap Limited („MSD Animal Health”), spółka utworzona zgodnie z prawem Anglii i Walii (wpisana do rejestru pod nr 06399085) z siedzibą pod adresem Ground Floor Building 2030, Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridgeshire, Anglia, CB23 6DW. MSD Animal Health jest częścią koncernu Merck & Co, Inc. z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA, poza USA i Kanadą znanego jako MSD.

1. Zakres. Warunki korzystania określone w niniejszej umowie mają zastosowanie wyłącznie do korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej. MSD Animal Health i jej podmioty powiązane prowadzą inne strony internetowe, które podlegają własnym regulaminom i warunkom na nich określonym.  Niniejsza witryna umożliwia Państwu składanie ofert zakupu określonych towarów od MSD Animal Health. 

2. Dostęp do niniejszej witryny i korzystanie z niej

2.1  Dostęp do niniejszej witryny, korzystanie z niej oraz nabywanie produktów za jej pośrednictwem jest zastrzeżone dla konsumentów mających siedzibę w jurysdykcji wskazanej w witrynie. 

2.2 Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie w poufności swojej nazwy użytkownika i hasła, stworzonych dla potrzeb konta użytkownika, do którego mają Państwo dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny. Jako użytkownik są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że podane przez Państwa dane są poprawne i kompletne oraz za informowanie nas o wszelkich zmianach w podanych informacjach. Użytkownik może aktualizować i zmieniać swoje dane, kontaktując się z nami.

2.3 Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie działania, które są wykonywane z użyciem jego nazwy użytkownika lub hasła. Użytkownik powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo hasła. Należy natychmiast poinformować nas, jeśli są powody, aby sądzić, że inna osoba uzyskała Państwa hasło lub jeśli hasło jest lub może być używane w sposób nieuprawniony. 

3. Produkty dostępne do nabycia na tej stronie internetowej

3.1 Zdjęcia produktów na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory były wyświetlane dokładnie, nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane przez Państwa komputer dokładnie odzwierciedlają kolor produktów. Kolor produktów może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciach.

3.2 Opakowanie zakupionych produktów może różnić się od tego przedstawionego na zdjęciach na naszej stronie.

3.3 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian w produktach tu wymienionych według własnego uznania.

4. Korzystanie z niniejszej strony internetowej.

4.1 W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania części niniejszej witryny z naruszeniem niniejszego regulaminu, prawo do korzystania z niniejszej witryny zostanie natychmiast utracone, a użytkownik będzie zobowiązany, według naszego uznania, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich kopii materiałów, które zostały wykonane.

4.2 W przypadku zamieszczenia linku do niniejszej strony należy upewnić się, że uczyniono to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi, a także, że nie zaszkodzi to ani nie będzie stanowić wykorzystania reputacji MSD Animal Health lub jej podmiotów powiązanych. Nie wolno zamieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub aprobaty ze strony MSD Animal Health lub jej podmiotów powiązanych, jeśli takie nie istnieją. Wszelkie linki do tej strony muszą zostać natychmiast usunięte na żądanie MSD Animal Health.

5. Dostęp do usług.

5.1 MSD Animal Health zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych w witrynie bez uprzedzenia.

5.2 Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność niniejszej witryny oraz wszystkich funkcji w niej dostępnych, a także aby transmisje były wolne od błędów. Jednakże, ze względu na charakter Internetu, nie można tego zagwarantować. Ponadto, dostęp użytkownika do niniejszej witryny może być czasami zawieszony lub ograniczony w celu umożliwienia przeprowadzenia napraw, konserwacji lub wprowadzenia nowych urządzeń lub usług. Postaramy się ograniczyć częstotliwość i czas trwania takich zawieszeń lub ograniczeń. Jeśli nie będą Państwo mogli uzyskać dostępu do strony, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta MSD Animal Health.

6. Odpowiedzialność

6.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności MSD Animal Health wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem.

6.2 Jeśli MSD Animal Health nie będzie przestrzegać niniejszego regulaminu, wówczas poniesie odpowiedzialność za poniesione przez Państwa straty. Jednakże, MSD Animal Health nie ponosi odpowiedzialności za (i) utratę zysków, przychodów, umów, przewidywanych oszczędności, danych, wartości przedsiębiorstwa lub zmarnowanych wydatków, lub (ii) żadne pośrednie lub wtórne straty, które nie były możliwe do przewidzenia zarówno dla Państwa, jak i dla nas, kiedy rozpoczynali Państwo korzystanie z tej strony. Strata jest przewidywalna, jeśli jest oczywiste, że do niej dojdzie lub jeśli w momencie zawierania umowy zarówno Państwo jak i my wiedzieliśmy, że może do niej dojść.

6.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewypełnienie naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, jeśli opóźnienie lub niewypełnienie wynika z przyczyny pozostającej poza naszą kontrolą. W odniesieniu do wszelkich produktów sprzedawanych użytkownikowi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, niniejszy warunek nie wpływa na prawo użytkownika do otrzymania produktów wysłanych w rozsądnym terminie lub do otrzymania zwrotu pieniędzy, jeśli zamówione produkty nie mogą zostać dostarczone w rozsądnym terminie z powodu przyczyny pozostającej poza naszą kontrolą.

6.4 Niniejsza strona internetowa oraz informacje na niej zawarte są dostarczane w stanie „takim, w jakim są” i bez żadnych gwarancji. Korzystanie z tej strony, w tym z wszelkich plików lub innych danych, które można z niej pobrać, odbywa się na ryzyko użytkownika, a MSD Animal Health nie ponosi odpowiedzialności za wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane ani inne materiały technologicznie szkodliwe, które mogą zainfekować użytkownika w wyniku korzystania z tej strony. Informacje zawarte na tej stronie, dotyczące produktów MSD Animal Health, nie są wyczerpujące ani nie stanowią porady, na której należy polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia działań na podstawie treści zawartych na tej stronie należy zasięgnąć odpowiedniej porady profesjonalisty lub specjalisty.

6.5 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu 6, całkowita łączna odpowiedzialność MSD Animal Health wobec użytkownika wynikająca z niniejszego regulaminu lub w związku z nim z tytułu wszelkich roszczeń, umownych, pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) lub z innego tytułu, w żadnym wypadku nie przekroczy 100 funtów.

7. Oświadczenie. Jako użytkownik tej strony internetowej ponoszą Państwo odpowiedzialność za dokładność informacji przekazywanych MSD Animal Health. Jeśli przekażą nam Państwo informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub podobne, dotyczące zawartości strony, uznaje się je za niepoufne, a MSD Animal Health nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach do dowolnego celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów je uwzględniających.

8. Prywatność. MSD Animal Health poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i szczegóły dotyczące płatności), które mogą zostać przez nas udostępnione zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności na tej stronie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób MSD Animal Health obchodzi się z Państwa danymi osobowymi.

9. Treści tworzone przez użytkowników. Niniejsza strona może zawierać informacje i materiały zamieszczone przez innych użytkowników strony, w tym fora pomocy technicznej. Te informacje i materiały nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez MSD Animal Health. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników na naszej stronie nie reprezentują naszych poglądów ani wartości, a MSD Animal Health zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania wszelkich treści generowanych przez użytkowników. Przesyłając informacje lub materiały na stronę, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie, kopiowanie, przechowywanie, przekazywanie i publikowanie przez MSD Animal Health do celów biznesowych MSD Animal Health, w tym do prowadzenia strony, ulepszania produktów i celów gwarancyjnych. Zgadzacie się Państwo, że wszelkie informacje lub materiały, które umieszczają Państwo na stronie: (a) są zgodne z obowiązującym prawem; (b) nie naruszają praw osób trzecich; (c) nie są zniesławiające, wprowadzające w błąd, zawierające groźby lub szkodliwe; (d) nie zawierają niezamówionych materiałów promocyjnych lub marketingowych; oraz (e) nie wprowadzają świadomie ani nie zawierają wirusów lub szkodliwych kodów.

10. Linki do innych stron internetowych. Niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych MSD Animal Health i innych osób. MSD Animal Health nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych innych niż MSD Animal Health, do których prowadzą linki. Takie strony internetowe podlegają własnym zasadom użytkowania.

11. Linki do usług stron trzecich. Niniejsza strona może zawierać linki do usług świadczonych przez osoby trzecie, w tym do usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, z których usług MSD Animal Health korzysta do przetwarzania płatności za zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej, a nie przez MSD Animal Health lub jej podmioty powiązane. MSD Animal Health nie ponosi odpowiedzialności za usługi (w tym za jakość i standard takich usług), do których odnośniki znajdują się na tej stronie. Usługi te podlegają własnym regulaminom.

12. Własność Intelektualna Wszystkie materiały na tej stronie są objęte prawami autorskimi MSD Animal Health lub MSD Animal Health uzyskało zgodę na ich wykorzystanie, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Mogą Państwo wydrukować kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony tej witryny (w tym materiały, które można wyraźnie pobrać, takie jak instrukcje obsługi produktów) na własny użytek, pod warunkiem, że nie będą Państwo modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii materiałów pobranych ze strony internetowej i nie będą Państwo wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, audio ani grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu. Powielanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie jest zabronione, chyba że zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

13. Prawo właściwe. Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niego lub w związku z nim, jego przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) („Spór”) podlegają prawu Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z tym prawem.

14. Właściwość sądu. W odniesieniu do wszelkich Sporów właściwe są sądy Anglii i Walii, z zastrzeżeniem, że nie zabrania się użytkownikowi wszczynania postępowania sądowego w związku z niniejszym regulaminem w sądach jego rodzimej jurysdykcji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego.

15. Konsekwencje MSD Animal Health zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Państwa korzystania z tej strony z dowolnego powodu w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Zobowiązują się Państwo zabezpieczyć i chronić MSD Animal Health przed wszelkimi stratami, szkodami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Państwa niniejszego regulaminu. W przypadku powstania sporu dotyczącego niniejszej umowy lub korzystania przez Państwa ze strony, zostanie on rozwiązany w drodze negocjacji w dobrej wierze pomiędzy stronami. Jeśli takie próby okażą się bezskuteczne, wszystkie kontrowersje, roszczenia lub spory zostaną poddane odpowiedniej jurysdykcji sądów określonych w pkt. 14 powyżej.

16. Zmiany w niniejszych warunkach. MSD Animal Health może okresowo aktualizować niniejszy regulamin. MSD Animal Health zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania części regulaminu według własnego uznania. Jeśli zdecydujemy się na zmianę niniejszego regulaminu, zamieścimy zmieniony regulamin na niniejszej stronie lub, w niektórych przypadkach (np. gdy wprowadzane są bardziej kompleksowe zmiany regulaminu), powiadomimy o zmianach pocztą elektroniczną. Ostatnia aktualizacja niniejszego regulaminu miała miejsce w dniu podanym na dole strony.

17. Cesja. Bez uprzedniej pisemnej zgody MSD Animal Health nie wolno Państwu cedować ani przekazywać, ani podejmować próby cesji swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu lub korzyści z niego wynikających na inna osobę.

18. Prawa osób trzecich. Poza podmiotami powiązanymi z MSD Animal Health, osoby niebędące stronami niniejszego regulaminu nie mogą egzekwować żadnego z jego postanowień.

19. Całość porozumienia. Niniejszy regulamin strony oraz warunki sprzedaży MSD Animal Health (jeśli mają zastosowanie) stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jego przedmiotu. Potwierdzają Państwo, że zgadzając się na przystąpienie do niniejszych warunków użytkowania, nie polegali Państwo na żadnym oświadczeniu, gwarancji, umowie dodatkowej lub innym zapewnieniu („Zapewnienie”) poza tymi, które zostały określone w niniejszych warunkach użytkowania, a w zakresie, w jakim inne Zapewnienie zostało Państwu w inny sposób złożone, zrzekają się Państwo wszelkich praw i środków prawnych z tym związanych.

20. Wsparcie dotyczące produktów. Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy w odniesieniu do dowolnej funkcjonalności naszych produktów, powinien odwiedzić stronę pomocy na stronie internetowej lub skontaktować się z nami, korzystając z informacji na niej dostępnych.

 

Powrót do góry