×

store country

Australia flag Australia België (Nederlands) flag België (Nederlands) Belgique (Français) flag Belgique (Français) Brasil (Português) flag Brasil (Português) Canada (English) flag Canada (English) Canada (Français) flag Canada (Français) Channel Islands flag Channel Islands China flag China Danmark flag Danmark Deutschland flag Deutschland España flag España France flag France Ireland flag Ireland Italia flag Italia Japan flag Japan Nederland flag Nederland New Zealand flag New Zealand Norge flag Norge Österreich flag Österreich Poland flag Poland Portugal flag Portugal Rest of Europe flag Rest of Europe Schweiz (Deutsch) flag Schweiz (Deutsch) South Africa flag South Africa Suisse (Français) flag Suisse (Français) Suomi flag Suomi Sverige flag Sverige United Kingdom flag United Kingdom United States flag United States

Privacybeleid


Sure Petcare e-Commerce Website Privacybeleid

Lees dit Privacy Beleid voordat u de Sure Petcare-website (“Website”) gebruikt die wordt beheerd door SureFlap Limited en zaken doet als “Sure Petcare” ("ons", "wij", "onze" or “Bedrijf”).

 

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming in de rechtsgebieden waarin we actief zijn.

 

Dit Privacy Beleid informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, verwerken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Website gebruikt. Dit Privacy Beleid, samen met onze gebruiksvoorwaarden here uiteengezet en eventuele updates daarvan zijn van toepassing op uw gebruik van onze Website.

 

SureFlap Limited (bedrijfsregistratienummer 6399085), met geregistreerde zetel te Ground Floor Building 2030, Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridgeshire, Engeland, CB23 6DW UK, is de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld en verwerkt. Wij zijn een volledige dochteronderneming van Merck & Co., Inc., buiten de VS en Canada bekend als MSD, een bedrijf gevestigd in Rahway, New Jersey, VS.

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over hoe Sure Petcare uw persoonlijke gegeven verwerkt wanneer u onze Website bezoekt, neem dan contact met ons zoals aangegeven in het gedeelte ‘Contactgegevens’ hieronder.

 

 

Collection and Processing of Personal Data  

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens wanneer u onze Website bezoekt, om u in staat te stellen producten van onze te kopen, evenals voor de andere doeleinden die in de onderstaande tabel worden uiteengezet, zoals om uw communicatie met het Bedrijf te vergemakkelijken en de feedback die u geeft te beoordelen. Waar toepasselijk recht een wettelijke basis vereist om persoonsgegevens te verwerken, hebben we deze hieronder gespecificeerd.

 

Doel

Persoonsgegevens 

Juridische basis 

Om u in staat te stellen producten van ons te kopen via de Website en deze producten naar u of een andere aangewezen ontvanger te verzenden. 

Naam; facturatie adres; verzendingsadres; e-mailadres; telefoonnummer; land; gebruikers-ID en wachtwoord, gekocht product; aankoopdatum; betalingsgegevens (voor zover deze niet in het bezit zijn van de externe betalingsdienstaanbieder).

Om onze verplichtingen uit hoofde van een verkoopovereenkomst met u via de Website aan te gaan en uit te voeren.

Om u in staat te stellen uw productgarantie bij ons te registreren.

Naam; facturatie adres; verzendingsadres; e-mailadres; telefoonnummer; land; gebruikers-ID en wachtwoord, gekocht product; aankoopdatum; informatie over uw huisdier (microchipnummer, naam, geboortedatum, soort, kleur, soort voer, gewicht, medische aandoeningen).

Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen om u diensten te verlenen met betrekking tot uw productgarantie.

Om te reageren op uw vragen en om klantenservice te bieden wanneer u contact opneemt via telefoon, e-mail, livechat, chatbot of via onze sociale mediakanalen.

Naam; telefoonnummer; e-mailadres; postadres; microchipnummer huisdier; Facebook- of Twitter-gebruikersnamen (indien van toepassing); alle andere persoonlijke gegevens die u verstrekt met betrekking tot uw vraag.

Ons legitieme belang om op uw vragen te reageren en klantenservice te bieden.

Om marketingcommunicatie, inclusief promotionele aanbieden, van ons of van derden naar u te sturen wanneer u dergelijke aanbiedingen en informatie hebt geaccepteerd of ermee hebt ingestemd in overeenstemming met uw interesses en voorkeuren.

Naam; e-mailadres; land van verblijf, communicatievoorkeuren; huisdiersoorten en -rassen.

Uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie, die u op elk moment kunt weigeren of intrekken door de link “uitschrijven” te selecteren die wordt weergegeven in elke marketingcommunicatie die u van ons ontvangt.

Om u een betere gebruikservaring te bieden en de prestaties van onze Website te verbeteren.

IP-adres; soort apparaat; browser; land; taal; regio; apparaat-ID's; alle andere persoonlijke gegevens die door onze systeemlogboeken worden verzameld met betrekking tot uw apparaten.

Ons legitieme belang om een betere gebruikservaring te bieden en de prestaties van onze Website te verbeteren.

Om onze Website veiliger te maken en om onze site te beheren, evenals voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevens en analyse, identiteitsverificatiecontroles en testen.

IP-adres; soort apparaat; browser; land; taal; regio; apparaat-ID's; alle andere persoonlijke gegevens die door onze systeemlogboeken worden verzameld met betrekking tot uw apparaten.

Ons legitieme belang om onze Website te beveiligen en te beheren.

Om onderzoek en statistische analyse uit te voeren (inclusief,onder andere, via standaard tools voor gegevensanalyse van derden), en voor enquête- en feedbackdoeleinden.

IP-adres; soort apparaat; browser; land; taal; regio; apparaat-ID's; alle andere persoonlijke gegevens die door onze systeemlogboeken worden verzameld met betrekking tot uw apparaten; antwoorden op de enquête.

Ons legitieme belang om onderzoek en marktanalyses uit te voeren, inclusief het uitvoeren van optionele enquêtes.

Om informatie te verstrekken met betrekking tot een fusie, overname, insolventie of andere zakelijk transactie.

Alle hierboven vermelde persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ons legitieme belang om ons bedrijf te runnen, andere bedrijven te verkopen of te verwerven en de voortdurende continuïteit van dergelijke bedrijven te waarborgen.

 

Als we uw persoonlijke gegevens niet kunnen verzamelen, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde functies van de Website en gerelateerde diensten aan u te leveren.

Waar we persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kan de toepasselijke wetgeving u het recht geven om een dergelijke toestemming op elk moment in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

 

 

Sharing and Transfer of Personal Data

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of anderszins bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers in de volgende omstandigheden:

 • Onze gelieerde ondernemingen: om de hierboven gespecificeerde doeleinden te vervullen in overeenstemming met dit Privacy Beleid;
 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers: om ons te helpen uw bestelling uit te voeren, betalingen te verwerken, gespecialiseerde diensten te verlenen (zoals klantenservice, facturering, marketing, reclame, hosting, gegevensverwerking en andere diensten met betrekking tot het verbeteren en optimaliseren van de Website), en om fraude-, krediet- en/of veiligheidsrisico's te beoordelen;
 • Wethandhavingsinstanties, rechtbanken en administratieve of regelgevende instanties: om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of juridische procedure;
 • Andere derden indien nodig: voor doeleinden zoals het beschermen en verdedigen van onze (of onze licentiegevers) rechten of eigendom, het voorkomen van fraude of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, en het waarborgen van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de Website (of het grote publiek).
 • Potentiële kopers of investeerders: in het geval dat we een deel van of al onze activiteiten of activa verkopen, toewijzen of overdragen aan een opvolger of overnemende partij, of als we worden overgenomen door of fuseren met een derde partij, of als we een aanvraag indienen voor faillissement of insolvent worden, kunnen we al uw persoonlijke gegevens bekendmaken, verkopen, toewijzen of overdragen als onderdeel van de transactie.

 

Uw gebruik van de Website kan de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens in rechtsgebieden buiten uw land van verblijf inhouden. Waar de toepasselijke wetgeving uw toestemming voor dergelijke overdrachten vereist, gaat u akkoord met de overdracht door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Houd er rekening mee dat de privacy- en gegevensbeschermingswetten van dergelijke rechtsgebieden mogelijk niet zo uitgebreid zijn als die waarin u woont, in welk geval we maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op grond van geautoriseerde overdrachtsmechanismen, die kan het volgende omvatten:

 • doorgeven van uw persoonsgegevens naar een land dat door de Europese Commissie of de Britse regering, indien van toepassing, geacht wordt een passend beschermingsniveau te bieden;
 • gebruikmakend van de modelcontractbepalingen, waarvan wij u op verzoek een kopie zullen verstrekken; of
 • een beroep doen op een afwijking onder specifieke omstandigheden, indien van toepassing.

U kunt contact met ons opnemen via privacy@surepetcare.com  voor meer informatie over hoe we specifieke overdrachten van uw gegevens beschermen.

 

Cookies and Similar Technologies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de Website te leveren en analytische gegevens te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Website, evenals om feedback te verzamelen, gerichte advertenties en bepaalde sociale-mediafuncties mogelijk te maken. Gegevens die door dergelijke cookies en technologieën worden verzameld, kunnen zijn:

 • technische informatie, waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met Internet te verbinden, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, schermresolutie, besturingssysteem, app-versie, apparaat model, besturingssysteem van het apparaat, merk apparaat, GPS-locatiegegevens en mobiel en browserplatform; en
 • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators, clickstream naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd), paginareactietijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te navigeren van de pagina.

Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, krijgt u een Privacy Voorkeuren Centrum te zien dat u de mogelijkheid biedt om in te stemmen (of toestemming te weigeren) voor niet-essentiële cookies die op de Website worden gebruikt, en welke aanvullende informatie geeft over elke categorie en soort cookie. U kunt uw selecties op elk moment wijzigen door de "Cookievoorkeuren" onderaan elke pagina op onze Website te selecteren.

 

Retention and Deletion of Your Personal Data

Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen met betrekking tot een aankoop, zullen we die informatie gedurende een periode van zeven (7) jaar bewaren, zodat we kunnen voldoen aan en helpen bij eventuele boekhoudkundige vragen die zich kunnen voordoen.

 

Waar we uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor marketingcommunicatie, als u zich hiervoor heeft aangemeld:

 • nemen we ten minste om de twee (2) jaar contact met u op om ervoor te zorgen dat u met plezier elektronische communicatie van ons blijft ontvangen; of
 • als u ons vertelt dat u niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, beloven we u deze niet langer te sturen.

Wanneer we om een andere reden persoonsgegevens verwerken (zoals wanneer u contact met ons heeft opgenomen met een vraag in verband met de Website), bewaren we uw gegevens gedurende vijf (5) jaar.

 

In sommige omstandigheden; kunnen we uw gegevens anonimiseren zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht, voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken.

 

Your Rights and Choices

U kunt zich afmelden voor marketing-e-mails door gebruik te maken van de link "uitschrijven" of een ander mechanisme dat wordt vermeld in marketing-e-mails die u van ons ontvangt.

 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief relevante uitzonderingen, indien van toepassing), hebt u mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. Wanneer Sure Petcare uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan. Om uw rechten uit te oefenen waar deze van toepassing zijn, kunt u contact met ons opnemen via een van de onderstaande methoden. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Security

We hebben een passend beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies. Al onze medewerkers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. We kunnen de veiligheid van uw gegevens echter niet garanderen.

 

Links to Other Sites

Onze Website kan links naar andere sites bevatten; omgekeerd kunnen andere sites ook verwijzen naar of linken naar onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van andere Websites, en alle informatie die op sites van derden wordt verzameld, valt niet onder dit Privacy Beleid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid (inclusief privacy beleid), praktijken, acties of nalatigheden van deze derde partijen.

 

Contact Information

Als u meer wilt weten over ons privacy beleid of als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op:

Per telefoon:

0800 0124511 (VK), +44 800 0124 511 (Internationaal)

 

Per e-mail:

privacy@surepetcare.com

 

Online:

Ga naar https://www.surepetcare.com/nl-nl/ondersteuning en voer de gevraagde informatie in het formulier "Stel een vraag" onderaan de pagina in.

 

Per post:

SureFlap Ltd.

Ground Floor Building 2030

Cambourne Business Park

Cambourne, Cambridgeshire, CB23 6DW

Engeland VK

 

 

Change to this Policy

We kunnen ons Privacy Beleid van tijd tot tijd bijwerken. U wordt geadviseerd om dit Privacy Beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen, volgens de "Laatst bijgewerkt"-datum bovenaan dit Privacy Beleid. Wijzigingen in dit Privacy Beleid zijn van kracht wanneer ze door ons zijn bijgewerkt.

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2022

 

Terug naar boven